Ukupni primici svih lokalnih samouprava

Na ovoj strani možete pronaći podatke o bruto domaćem proizvodu, ukupnim javnim prihodima i strukturi primitaka svih lokalnih samouprava po godinama.