Neizmirene obaveze svih lokalnih samouprava

Neizmirene obaveze su obaveze lokalnih samouprava koje nijesu plaćene u roku dospjeća.