Neizmirene obaveze svih lokalnih samouprava

Neizmirene obaveze su obaveze lokalnih samouprava koje nijesu plaćene u roku dospjeća.

Opšti indikatori neizmirenih obaveza
Učešće ukupnih neizmirenih obaveza lokalnih samouprava u BDP
Učešće ukupnih neizmirenih obaveza u ukupnim prihodima lokalnih samouprava
Učešće ukupnih neizmirenih obaveza u sopstvenim prihodima lokalnih samouprava

Struktura neizmirenih obaveza lokalnih samouprava

Neizmirene obaveze se kategorišu prema tipu izdatka od kojeg su nastali: obaveze za tekuće rashode, obaveze po transferima za socijalnu zaštitu, obaveze za transfere institucijama, pojedincima i NVO, obaveze za kapitalne izdatke, obaveze po pozajmicama i kreditima, obaveze po osnovu otplate dugova i obaveze iz rezervi.