Ukupni izdaci svih lokalnih samouprava

Na ovoj strani možete pronaći podatke o bruto domaćem proizvodu, ukupnim javnim izdacima i strukturi izdataka svih lokalnih samouprava po godinama.