Dug lokalne samouprave

Na ovoj strani možete pronaći podatke o strukturi duga lokalne samouprave kao i pregled kretanja duga po godinama.

Iznos i struktura duga po godinama