Neizmirene obaveze

Neizmirene obaveze su obaveze jedinice lokalne samouprave koje nijesu plaćene u roku dospjeća.

Iznos i struktura neizmirenih obaveza po godinama