Opština Kolašin Opština Kolašin

8.380

Broj stanovnika

897 km2

Površina

www.opstinakolasin.me

Zvanični web sajt

Ukupni primici i izdaci opštine