Opština Gusinje Opština Gusinje

4.027

Broj stanovnika

157 km2

Površina

www.opstinagusinje.me

Zvanični web sajt

Ukupni primici i izdaci opštine