Opština Budva Opština Budva

19.218

Broj stanovnika

122 km2

Površina

budva.me

Zvanični web sajt

Ukupni primici i izdaci opštine