Opština Bar Opština Bar

42.048

Broj stanovnika

598 km2

Površina

bar.me

Zvanični web sajt

Ukupni primici i izdaci opštine