Vizualizacija finansija
lokalnih samouprava u Crnoj Gori

Klikom na bilo koju od opština otvara se posebna stranica sa vizualizacijom finansija te lokalne samouprave u periodu od 2009. godine do danas, a uključuje primitke, izdatke, neizmirene obaveze i dugove.

Podaci na nivou svih opština

Pregled zbirnih podataka na nivou svih opština u Crnoj Gori koji uključuje primitke, izdatke, neizmirene obaveze i dugove od 2009. godine do danas.

Uporedni pregled opština

Detaljan uporedni pregled podataka na nivou svih opština u Crnoj Gori koji uključuje pojedinačne stavke od 2009. godine do danas.